== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
01、원도
도심유미,신리설교。광채원성,병요인효。
용도헌체,구서정모。천문사관,민서이효。
雕: 독수리 조. 새길 조. 贊: 도울 찬. 炳: 불꽃 병. 耀: 빛날 요. 胥: 서로 서.
[yuán dào dì yī ]dào xīn wéi wēi,shén lǐ shè jiào。guāng cǎi yuán shèng,bǐng yào rén xiào。lóng tú xiàn tǐ,jūn shū chéng mào。tiān wén sī guān,mín xū yǐ xiào。

那自然之道啊精深微妙,穷究这神理并因之来设教。它既使伟大的圣人发出光芒,又使仁义忠孝的道德得以宣扬。黄河里龙马负图献出八卦的形体,洛水中神龟负书呈上九畴的相貌。观察天地自然的文采的同时,也应习人文来完成教育。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
02、징성
묘극생지,예철유재。정리위문,수기성채。
감현일월,사부산해。백령영조,천재심재。
徵: 부를 징. 睿: 슬기 예. 鑒: 거울 감. 懸: 매달 현. 徂: 갈 조.
[zhǐ shèng dì èr ]miào jí shēng zhī, ruì zhé wéi zǎi。jīng lǐ wéi wén,xiù qì chéng cǎi。jiàn xuán rì yuè,cí fù shān hǎi。bǎi líng yǐng cú,qiān zài xīn zài。

神妙之极啊!圣人,只有圣人懂得精妙的道理。精心顺从自然之理写作文章,灵秀的气质构成闪耀的文采。宝镜高悬好似日月之明,言辞丰富犹如山海。百岁圣人虽然如影逝去,千载之后精神依然存在。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
03、종경
삼극이도,훈심계고。치화유일,분교사오。
성령용장,문장오부。연재삭호,군언지조。
彝: 떳떳할 이. 稽: 상고할 계. 熔: 쇠 녹일 용. 奧: 깊을 오. 鑠: 녹일 삭.
[zōng jīng dì sān ]sān jí yí dào,xùn shēn qǐ gǔ。zhì huà wéi yī,fēn jiào sī wǔ。xìng lìng róng jiàng, wén zhāng ào fǔ。yuān zāi shuò hū,qún yán zhī zǔ。

经书阐述了天、地、人三才的常道,道理深刻又稽考到远古。教化民众是它们总的目的,分类教导分为五经。它们真是培养人性灵的巨匠,它们真是探究文章奥秘的宝库。多么精微,多么灿烂啊,真是一切文章的宗祖。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
04、정위
영하온락,시잉도위。신보장용,이은문귀。
세력이한,주자등비。삼이휼궤,채기조울。
騰: 오를 등. 沸: 끓을 비. 芟: 벨 삼. 譎: 속일 휼. 詭: 속일 궤. 雕: 독수리 조. 새길 조. 蔚: 고을 이름 울. 제비쑥 위.
[zhèng wěi dì sì ]róng hé wēn luò,shì yùn tú wěi。shén bǎo cáng yòng,lǐ yǐn wén guì。shì lì èr hàn,zhū zǐ téng fèi。shān yí jué guǐ,cǎi qí diāo wèi。

光荣的黄河,温暖的洛水,孕育了谶纬出现的是河图洛书。神圣的宝物蕴藏着巨大用途,内容深刻而文辞可贵。可是经过了西汉和东汉,谶纬的出现搅乱了经书。剔出它们欺诈诡异的部分,吸取它们富有文采的精华。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
05、변소
불유굴원,기견이소。경재풍일,장지연고。
산천무극,정리실로,금상옥식,염일치호。
騷: 떠들 소. 驚: 놀랄 경. 豔: 고울 염. 溢: 넘칠 일. 錙: 저울눈 치.
[biàn sāo dì wǔ ]bù yǒu qū yuán,qǐ jiàn lí sāo。jīng cái fēng yì,zhuàng zhì yān gāo。shān chuān wú jí, qíng lǐ shí láo,jīn xiàng yù shì,yàn yì zī háo。

要是没有伟大的作家屈原,哪会见到伟大的作品《离骚》?惊人的才华如风般飘逸,豪壮的志气如烟云直冲九霄。楚国的山河无限广阔美好,诗人的情思实在宽广遥远。它美好的内容金玉般的质地,它艳丽的文采处处闪耀。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
06、명시
민생이지,영가소함。흥발황세,풍류《이남》。
신리공계,정서상참。영화미욕,만대영탐。
詠: 읊을 영. 契: 맺을 계. 彌: 미륵 미. 두루 미. 縟: 꾸밀 욕. 耽: 즐길 탐.
[míng shī dì liù ]mín shēng ér zhì,yǒng gē suǒ hán。xīng fā huáng shì,fēng liú《èr nán》。shén lǐ gòng qì,zhèng xù xiāng cēn。yīng huà mí rù,wàn dài yǒng dān。

人生来就有情志,这成为他们咏唱的诗歌的内容。歌咏开始于“三皇”之世,它的风格流传到后代那《周南》和《召南》。它和神理契合一致,还与政教时代互相渗透。文采丰富的诗歌越来越繁荣,千秋万代永远爱好。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
07、악부
팔음리문,수사위체。구음경야,금석운폐。
《소》향난추,정성이계。기유관악,어언식례。
攡: 배치할 리. 謳: 노래 구. 坰: 들 경. 陛: 섬돌 폐. 韶: 풍류 이름 소.
[lè fǔ dì qī ]bā yīn chī wén,shù cí wéi tǐ。ōu yín jiōng yě, jīn shí yún bì。《sháo》xiǎng nàn zhuī,zhèng shēng yì qǐ。qǐ wéi guān lè,yú yān shí lǐ。

各种乐器产生种种动听的声音,而好的歌词却是其核心。讴歌吟唱的声音响遍乡村郊野,音乐的演奏环绕整个宫殿。雅正的韶乐传统很难继承,不正当的淫靡之门却如此容易开启。季札观礼岂只为了听听音乐,更可以在其中看出礼法的盛衰。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
08、전부
부자시출,분기이파。사물도모,울사조화。
석체필양,언용무애。풍귀여칙,사전미패。
詮: 설명할 전. 賦: 부세 부. 문채 이름 부. 蔚: 고을 이름 울. 제비쑥 위. 雕: 독수리 조. 새길 조. 㭊=析: 쪼갤 석. 翦: 자를 전. 稗: 피 패.
[quán fù dì bā ]fù zì shī chū, fēn qí yì pài。xiě wù tú mào,wèi sì diāo huà。huà zhì bì yáng,yán yōng wú ài。fēng guī lì zé,cí jiǎn měi bài。

赋从《诗经》发展而来,它本身又分成不同流派。它描写事物图绘声音形貌,文采丰富如同雕刻绘画。受抑滞的讽谏作用必须发扬,言路宽广,内容才不狭隘。文风应回到既雅丽又有法度;要剪除那些华而不实的文辞。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
09、송찬
용체저송,훈업수찬。누영리문,성리유난。
연적유원,음휘여단。강급품물,현사작완。
鏤: 새길 루. 攡: 배치할 리. 爛: 빛날 란. 愈: 나을 유. 徽: 아름다울 휘. 炫: 밝을 현. 翫: 희롱할 완.
[sòng zàn dì jiǔ ]róng tǐ dǐ sòng,xūn yè chuí zàn。lòu yǐng chī wén,shēng lǐ yǒu làn。nián jī yù yuǎn,yīn huī rú dàn。jiàng jí pǐn wù,xuàn cí zuò wán。

形容盛德致以歌颂,评述功业写篇论赞。刻镂形影啊组成声韵,那文采情理光辉灿烂。古代的事迹虽说年代久远,但那美好的颂赞却像清晨那样清新。后来用赞辞品评动物植物,往往是炫耀辞藻做文字游戏。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
10、축맹
비사흠명,축사유담。입성재숙,수사필감。
계대미식,현언주람,신지래격,소귀무참。
毖: 삼갈 비. 欽: 공경할 흠. 肅: 엄숙할 숙. 彌: 미륵 미. 두루 미. 絢: 무늬 현. 慚: 부끄러워할 참.
[zhù méng dì shí ]bì sì qīn míng,zhù shǐ wéi tán。lì chéng zài sù,xiū cí bì gān。jì dài mí shì,xuàn yán zhū lán,shén zhī lái gé,suǒ guì wú cán。

慎重祭祀上下四方的神明,祝官太史专管祝祷的祝辞。道德的实诚在于恭敬严肃,修饰文辞必须写得和美。季代末世的祝辞越来越讲修饰,祝辞就要写得绚丽多彩。神灵被感召降临啊,以诚意无所惭愧为贵。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
11、명잠
명실표기,잠유덕궤。유패어언,무감어수。
병자정려,경언호리。의전즉홍,문약위미。
銘: 새길 명. 箴: 경계 잠. 佩: 찰 패. 鑒: 거울 감. 茲: 불을 자. 厲: 갈 려. 履: 밟을 리.
[míng zhēn dì shí yī ]míng shí biǎo qì,zhēn wéi dé guǐ。yǒu pèi yú yán,wú jiàn yú shuǐ。bǐng zī zhēn lì,jìng yán hū lǚ。yì diǎn zé hóng,wén yuē wéi měi。

铭是裱刻于器物上的赞词警言,箴只是道德的标准规范。对这些警言铭记在心上,不要在水里只照见自己。拿起这纯正勉励的话,警戒自己的语言和行为。箴铭内容意义正确才显得宏大,文辞要简约方称得上善美。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
12、뇌비
사원추허,비뢰이립。명덕모행,문채윤집。
관풍사면,청사여읍。석묵전화,퇴영기특。
誄: 애도할 뢰. 鐫: 새길 전. 頹: 무너질 퇴. 豈: 어찌 기. 忒: 틀릴 특.
[lěi bēi dì shí èr xiě yuǎn zhuī xū,bēi lěi yǐ lì。]míng dé mù xíng, wén cǎi yǔn jí。guān fēng sì miàn,tīng cí rú qì。shí mò juān huà,tuí yǐng qǐ tè。

叙述事迹追写道德,碑文与诔文因而建立。铭刻功勋纂辑德行,使德行光彩的形象汇集。看那人的风采好像在眼前,听到他的话像在悲泣。墨拓石碑上留下华彩,亡者的影像岂能就这样消失!

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
13、애적
사정소표,재피약롱。묘이불수,자고사통。
수유통재,미방고공。천재가상,우언이송。
苗: 모 묘. 斯: 이 사. 慟: 서러워할 통. 迷: 미혹할 미. 控: 당길 공.
[āi diào dì shí sān ]cí dìng suǒ biǎo,zài bǐ ruò nòng。miáo ér bù xiù, zì gǔ sī tòng。suī yǒu tōng cái,mí fāng gào kòng。qiān zài kě shāng, yù yán yǐ sòng。

哀辞所哀痛的地方,在那死者还是年幼的儿童,像幼苗一样没有开花结实便夭折,自古以来就为此事悲痛。即使有写作的全才,但迷了方向写哀吊也会失去控制。这种千年来可令人哀伤的事,只有寄托言辞来表达。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
14、잡문
위의전수,학견다포。부문여력,비미농교。
지사찬영,혜약삼묘。모빈지심,어언지교。
靡: 쓰러질 미. 攢: 모일 찬. 嚖: 작은 소리 혜. 昴: 별 이름 묘. 顰: 찡그릴 빈. 衹: 다만 지. 땅귀신 기.
[zá wén dì shí sì ]wěi yǐ qián xiū,xué jiān duō bǎo。fù wén yú lì,fēi mǐ nòng qiǎo。zhī cí zǎn yìng,huì ruò cēn mǎo。mù pín zhī xīn,yú yān zhǐ jiǎo。

多么伟大啊前代的文人,学问坚实富有才华。带着创作的剩余精力,发挥绮丽的文辞运用巧妙的手法。各种形式的杂文积聚相映,像那点点的星星天空闪耀。可那些羡慕他人的仿效之徒,只能使人心受搅扰。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
15、해은
고지조은,진위석비。수유사마,무기관괴。
회의적시,파익풍계。공희골계,덕음대괴。
諧: 화할 해. 憊: 고단할 비. 棄: 버릴 기. 蒯: 기름새 괴. 頗: 자못 파. 諷: 풍자할 풍. 誡: 경계할 계. 滑: 미끄러울 활. 익살스러울 골. 稽: 상고할 계.
[xié yǐn dì shí wǔ ]gǔ zhī cháo yǐn,zhèn wēi shì bèi。suī yǒu sī má,wú qì jiān kuǎi。huì yì shì shí,pō yì fěng jiè。kōng xì huá jī,dé yīn dà huài。

古代用来嘲讽的谐辞隐语,可以用来挽救危机。文体虽多也不丢弃谐隐,犹如丝麻虽贵也不丢弃菅蒯。只要合乎道义适应时机,就颇有益于讽刺劝诫。如果空为戏言只图滑稽,那它们美好的声誉就会败坏。